Wat is OBM?

OBM staat voor Organizational Behavior Management. Het is de bedrijfskundige naam voor de gedragsanalyse binnen de context van organisaties. OBM is een interdisciplinair wetenschapsgebied dat onderzoek doet naar de omgevingsinvloeden die gedrag op systematische wijze beïnvloeden. De OBM gedragsanalyse onderscheidt zich van andere benaderingen. Het is namelijk gericht op meetbare prestatieverbetering, gebaseerd op bewezen repliceerbare methoden, technologisch, sociaal relevant, gericht op de context en oplossingsgericht. OBM is gebaseerd op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag.

De noodzaak voor het sturen van gedragsveranderingen in organisaties wordt steeds groter. OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die zorgt voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Deze evidence based methodiek wordt door diverse Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang met succes toegepast. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat deze methodiek ook uitstekend toepasbaar is binnen de Nederlandse bedrijfscultuur.

OBM is:

 Geschikt voor elke organisatie

 Kwalitatief (lange termijn tools aangereikt)

 Praktisch toepasbaar

 Uitstekend aan te sluiten op bestaande verbeterprogramma zoals Lean, Six Sigma, ITIL etc

Bron: www.adriba.nl