Wat is OBM?

OBM staat voor Organizational Behavior Management. Het is de bedrijfskundige naam voor de gedragsanalyse binnen de context van organisaties. OBM is een interdisciplinair wetenschapsgebied dat onderzoek doet naar de omgevingsinvloeden die gedrag op systematische wijze beïnvloeden. De OBM gedragsanalyse onderscheidt zich van andere benaderingen. Het is namelijk gericht op meetbare prestatieverbetering, gebaseerd op bewezen repliceerbare methoden, technologisch, sociaal relevant, gericht op de context en oplossingsgericht. OBM is gebaseerd op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag.

De noodzaak voor het sturen van gedragsveranderingen in organisaties wordt steeds groter. OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die zorgt voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Deze evidence based methodiek wordt door diverse Fortune 500 bedrijven al decennialang zeer succesvol toegepast. Inmiddels zijn er ook in Nederland al honderden cases waarin OBM zijn toegevoegde waarde bewezen heeft. Via deze link vindt u een recente praktijkcase waarin OBM effectief is toegepast.

OBM is:

Geschikt voor elke organisatie

Kwalitatief

Praktisch toepasbaar

Uitstekend aan te sluiten op bestaande verbeterprogramma zoals Lean, Six Sigma, ITIL, Agile etc.

Bron: www.adriba.nl