VerzuimreductieVerzuimmanagement

Het ziekteverzuim in Nederland ligt gemiddeld op 3,9% (CBS). Dit betekent dat er van de 1000 werkdagen er 39 niet gebruikt worden, omdat mensen zich ziek melden. Gemiddeld genomen zijn de kosten voor verzuim 250 euro per dag per ziekmelding.

De oorzaken van ziekteverzuim verschillen van een te hoge werkdruk, onvoldoende verantwoordelijkheid om de functie goed uit te voeren, onduidelijk takenpakket, slechte werksfeer of onvrede met werk of inkomen en een slechte gezondheid. De meeste ziekmeldingen hebben niets te maken met een medische achtergrond (NVAB). Het belangrijkste om verzuim te voorkomen is om de dialoog aan te gaan als werkgever.

"Als werkgevers een cultuur creëren waarin hun werknemers vrij kunnen praten over al hun serieuze problemen, valt het ziekteverzuim in Nederland met minstens de helft terug te dringen."

Onze aanpak

Met behulp van het OBM- protocol voor gedragsverandering helpen wij organisaties met het creëren van deze noodzakelijke vertrouwelijke setting. Dit protocol volgt de volgende noodzakelijke stappen om tot een structurele vermindering van het verzuim te komen:

  1. 1. Specificatie wederzijdse verwachtingen en gedragingen

  2. 2. In kaart brengen huidige situatie (meten)

  3. 3. Uitvoeren van een ABC- analyse

  4. 4. Organiseren van feedback

  5. 5. Stellen van (sub)doelen

  6. 6. Management van beloning

Natuurlijk is niets zo simpel als het lijkt. Daarom beschikken wij over deskundige mensen die u kunnen bijstaan met het aanpakken van uw eigen verzuimproblematiek. Zullen we aan de slag gaan?