Met de Performance Scan inzicht in het potentieel van uw organisatie!

Wat houdt het in?

In een persoonlijk gesprek komen verschillende belangrijke onderdelen aan bod zoals: De missie, visie en doelstellingen van de organisatie, feedbackplanning en de manier waarop prestaties worden beloond. Met behulp van de scan wordt duidelijk hoe uw organisatie scoort op de verschillende onderdelen. Zo kan het zijn dat u op bepaalde gebieden al goed scoort maar dat andere gebieden juist extra aandacht nodig hebben. Na het doorlopen van de Performance Scan krijgt u direct de resultaten teruggekoppeld en toegelicht. Tevens ontvangt u een schriftelijke rapportage met de resultaten en toelichting. De uitkomst van de scan maakt duidelijk op welk niveau uw organisatie opereert en wat het verbeterpotentieel van uw organisatie is.

Met de Performance Scan heeft u:

Binnen een uur inzicht in het huidige prestatienieveau

Helder wat de valkuilen zijn en waar de kansen liggen

De eerste stap gezet naar effectief Performance Management

Meer over de Performance ScanPerformance Management Audit

Deze scan is gebaseerd op de wetenschappelijke principes van Performance Management en Organizational Behavior Management en daarmee een evidence based instrument om de prestaties te meten. De scan bestaat uit 5 onderdelen met in totaal 46 vragen. Aan elke vraag kan een score toegekend worden op een 5-puntsschaal. Onderstaand een aantal voorbeeldvragen uit de scan:

  • Is de missie/visie van de organisatie helder gecommuniceerd op alle niveau's?

  • Zijn de doelstellingen van de organisatie, divisie, afdeling, team en individu op elkaar afgestemd?

  • Worden gewenste resultaten met het daarbij behorend gedrag specifiek gemaakt? etc.

Wanneer alle vragen zijn beantwoord is direct inzichtelijk hoe op de verschillende onderdelen wordt gescoord. Dit wordt uitgedrukt in percentages. Dit geeft een helder en duidelijk beeld van het huidige management van prestaties, waar de aandachtsgebieden liggen en wat het verbeterpotentieel is. De uitkomst dient als vertrekpunt voor het verbeteren van prestaties en het verhogen van het werkplezier van de betrokkenen. De bewezen effectieve methodiek OBM draagt hierin bij aan meetbare en beheersbare prestatieverbetering in de toekomst.

Prestaties meetbaar verbeteren?

Vraag de Performance Scan aan en begin direct met het verbeteren van uw prestaties! Na uw aanvraag wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen voor uitleg en het maken van een afspraak. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met David Polinder op 0629820174 of via info@viaformance.nl

Performance Scan aanvragen