Arbeidsveiligheid

De aantrekkende economie gaat helaas ook gepaard met een stijging van het aantal ongevallen.

Bron: Inspectie SZW

"Op het moment dat een werknemer besluit zijn bouwhelm niet op te zetten heeft dit een aantal positieve effecten. Het werkt namelijk stukken gemakkelijker, hij krijgt geen jeuk op zijn hoofd, het is een stuk aangenamer met het warme weer en zijn haar gaat niet in de war. Al deze effecten zijn direct en zeker. Ze vinden meteen plaats na het vertoonde gedrag. Deze consequentie is dus krachtig en goed in staat het gedrag te beïnvloeden en te bepalen. De mogelijke consequentie dat er een voorwerp naar beneden kan vallen, hem raakt en dat hij hier vervolgens aan overlijd is onzeker en niet direct en is dus geen krachtige consequentie. Hij zal dan ook snel geneigd zijn dit ongewenste gedrag te herhalen. En zo zijn er tientallen vergelijkbare situaties waarop dit van toepassing is. En al deze situaties samen dragen bij aan onveilig situaties op de werkvloer."

Bron: https://viaformance.nl/nieuws/article/18872/meer-veiligheid-door-focus-op-consequentiesVeiligheid verbeteren?

Onze aanpak

Met onze Evidence-based methode creëren wij gedragsverandering op de werkvloer waardoor de veiligheid structureel verbetert. Dit doen wij met de inzet van het OBM- protocol waarin we onze kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding inzetten om tot het gewenste resultaat te komen. Dit protocol omvat de volgende stappen: 

  1. Specificatie (gewenst) resultaat en gedragingen

  2. In kaart brengen huidige situatie (meten)

  3. Uitvoeren ABC- analyse 

  4. Organisatie van feedback

  5. Stellen van (sub)doelen

  6. Bepalen positieve bekrachtigers

  7. Evaluatie en monitoring

Wilt u ook de veiligheid op de werkvloer verbeteren en daarvoor hulp van een specialist in gedragsverandering? Neem contact met ons op en ontdek onze toegevoegde waarde voor uw veiligheidscultuur!