-STATEMENT- wij spreken ons uit

-STATEMENT-

In deze ingewikkelde tijd vinden wij het belangrijk om als organisatie een statement te maken. De recente ontwikkelingen tonen aan dat we ons op een afglijdende schaal begeven waarin ethiek, vrijheid en transparantie onder druk staan. We vinden het belangrijk om een duidelijk signaal af te geven en onze zorgen te uiten. We willen graag bijdragen aan verbinding en herstel van vertrouwen. Daarom hebben we een statement gepubliceerd om dit te onderschrijven.

Ethische basis voor gedragsverandering

Als experts in strategische gedragsverandering helpen wij organisaties met het verbeteren van prestaties. Om dit te bereiken is het vaak nodig dat medewerkers van de organisatie, van directie tot werkvloer, bepaald gedrag meer laten zien en ander gedrag juist minder of helemaal niet meer. We werken dus doelgericht aan gedragsbeïnvloeding om het beste uit de organisatie en haar medewerkers te halen.

Om dit zorgvuldig te doen zijn ethiek en integriteit belangrijke uitgangspunten van onze aanpak. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we gedrag zorgvuldig analyseren, er gewerkt wordt op basis van openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid en houden we rekening met de verschillende drijfveren en belangen.

We werken niet mee aan contraproductieve manieren van gedragsbeïnvloeding, zoals (groeps)druk en dwang en zien voorbeeldgedrag van organisatieleiding als randvoorwaarde voor succes. Spiegelen van gedrag en het eigen gedrag als vertrekpunt zijn voor ons cruciaal om organisaties te helpen excelleren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Helaas zien we in de samenleving dat ethiek, moraal en vrijheid zwaar onder druk staan en polarisatie toeneemt. Er is op grote schaal sprake van twijfelachtige gedragsbeïnvloeding, integere wetenschappers en experts worden gecensureerd en kritische mensen worden genegeerd of gedehumaniseerd. Een open debat op basis van gelijkwaardigheid en gezond verstand lijkt niet meer mogelijk.

Maar dit kan anders. Dit moet anders! En omdat wij graag bijdragen aan verbinding en herstel van vertrouwen willen wij ons uitspreken. Als professionals en als mens.

WIJ SPREKEN ONS UIT:

  • Tegen discriminatie op basis van medische status, Voor keuzevrijheid en integriteit van het lichaam
  • Tegen censuur en dehumanisering, Voor vrijheid van meningsuiting, een open debat en gelijkwaardigheid!                                                                                                        
  • Tegen machtsmisbruik en corruptie, Voor ethisch bestuur en rechtvaardigheid!
  • Tegen polarisatie en angst, Voor verbinding en vertrouwen!

Namens de directie,

David Polinder

Managing Partner

Wed, 15 September