Praktijkcase: Meer veiligheid en kwaliteit in distributiecentra door gedragsverandering op de werkvloer.

In deze praktijkcase volgen we een grote organisatie die middels positieve gedragsverandering op de werkvloer zowel de veiligheid als de kwaliteit meetbaar heeft verbeterd. Er wordt effectiever leiding gegeven, de schadekosten zijn gedaald en het veiligheidsbewustzijn is toegenomen. Na geslaagde interventies met reachtruck chauffeurs wordt de beproefde aanpak nu ook landelijk ingezet bij het veiliger maken van rijgedrag van logistiek medewerkers in de verschillende distributiecentra.

Eerste pilot

Veel leidinggevenden zijn gewend om medewerkers feedback te geven over wat niet goed gaat ten aanzien van het gedrag van logistieke medewerkers. De Programma Manager Lean zag dit als aanknopingspunt om in het kader van veilig werken een gedragsverandering in gang te zetten en kwam in aanraking met de praktische methodiek van OBM (Organizational Behavior Management). Met behulp van deze wetenschappelijk onderbouwde aanpak werd gestart met een pilot ‘veilig werken met reachtrucks’.

Samen met de reachtruckchauffeurs werd er gefocust op een aantal concrete handelingen zoals de stand van de vorken tijdens het rijden en de aan te houden ruimtes bij het wegzetten van de pallets in de magazijnstelling. De reachtruckchauffeurs vierden het behalen van hun eerste subdoel (een 60% score op drie specifieke gedragingen) sneller dan verwacht en werkten vervolgens toe naar hun einddoel: een 85% score in minimaal drie opeenvolgende weken.

Op grotere schaal inzetten van de aanpak

Het enthousiasme over de behaalde resultaten resulteerden in de beslissing om OBM landelijk bij alle distributiecentra in te zetten. Op meerdere locaties werden interventies uitgevoerd waarin op eigen wijze invulling werd gegeven aan het vergroten van de veiligheid en kwaliteit. In een van de cases werd er dan ook ingezet op veilig rijgedrag van orderverzamelaars. In de distributiecentra zijn de orderverzamelaars verantwoordelijk voor het samenstellen en verzend gereedmaken van orders. Efficiency, tijdigheid en veilig rijgedrag hebben topprioriteit in deze logistieke operatie.

Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, regelmatig onderhoud en (verplichte) keuring verhogen de veiligheid, maar het gedrag laat zien in hoeverre vereiste en gewenste manieren van veilig werken tot uitdrukking komen in het dagelijkse logistieke proces. Het rijgedrag is dan ook een belangrijk thema om veilig werken naar een hoger niveau te tillen. Management, teamleiders en praktijkbegeleiders constateren dat er op dit vlak winst valt te behalen, bijvoorbeeld door vaker en gerichter om zich heen te kijken voor en tijdens het verplaatsen van de truck. Routinegedrag speelt hierbij een cruciale factor. Het kijkgedrag is dus een belangrijk aandachtspunt om het werk nóg veiliger te maken.

Een praktisch stappenplan

Om een blijvende gedragsverandering en meetbare prestatieverbetering op de werkvloer te realiseren werd gebruik gemaakt van het wetenschappelijk onderbouwde stappenplan van OBM. Dit is een praktisch instrument dat effectief door leidinggevenden kan worden toegepast op de werkvloer. Concreet bevat dit zogenaamde protocol de volgende stappen:

1. Specificatie van gewenst resultaat en gedrag. Gespecificeerd gedrag is dan bijvoorbeeld: Kijken voor het wegrijden, ingereached, lepels laag

2. O-meting van de huidige situatie. Hoe vaak vertoont met nu (al) het gewenste gedrag?

3. ABC-analyse van gewenst en ongewenst resultaat/gedrag. Waarom doen ze het wel of juist niet? Oorzaken en gevolgen van gedrag.

4. Feedbackplanning van de resultaten. Op welke manier geven we feedback over de behaalde resultaten?

5. Stellen van (sub)doelen, gebaseerd op huidige situatie. In overeenstemming met de medewerkers.

6. Positieve bekrachtiging door beloning/vieren van behaalde resultaten.

7. Monitoren, evalueren en bestendigen van de prestatieverbetering. Uitbreiden van de prestatieverbetering door het aanpakken van andere vraagstukken.

Met behulp van deze effectieve aanpak zijn inmiddels honderden organisaties geholpen met vraagstukken rondom veiligheid, kwaliteit, verzuim, cultuur, leiderschap enzovoort. Eenvoudig, evidence based en altijd gericht op de praktijk. Het stappenplan van OBM staat niet op zichzelf maar is gebaseerd op duizenden studies, veldexperimenten en praktijkcases. Meer informatie over achtergronden en resultaten van deze of andere cases zijn uiteraard bij ons beschikbaar. Neem hiervoor contact op met David Polinder via 06 29 82 01 74 of via info@viaformance.nl o.v.v. 'praktijkcase OBM'.