Positieve gedragsverandering & duurzame inzetbaarheid. Welk gedrag wil jij graag zien?

Duurzame inzetbaarheid krijgt terecht meer aandacht dan ooit. Positieve gedragsverandering speelt hierin een cruciale rol. Om medewerkers gezonder en vitaler te krijgen en te houden kunnen organisaties veel baat hebben bij een duidelijke identificatie en beïnvloeding van juist dat gedrag dat hieraan bijdraagt.

Tekst: David Polinder

Een tijdje geleden verzorgden wij een sessie over strategische gedragsverandering waarbij veilig en gezond werken het centrale thema was. Eén van de deelnemer gaf aan moeite te hebben met het geven van handen en voeten aan het thema duurzame inzetbaarheid. Zij is werkzaam in een ziekenhuis en in haar functie verantwoordelijk voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. We weten allemaal dat de zorg een omgeving is die haar tol eist van al die zorgzame mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van de medemens. Over handen en voeten gesproken…

Maak het concreet!

Op onze vraag hoe duurzame inzetbaarheid concreet gemaakt kan worden in termen van zichtbaar en meetbaar gedrag bleef het eerst even stil. Vanuit onze ervaring weten we dat het soms nogal ingewikkeld kan zijn om abstracte termen te vertalen naar de praktijk van alledag. Daarom vroegen wij haar: ‘Welk gedrag wil je dat de verpleegkundige laat zien waardoor zij beter in staat is om gezond en vitaal te blijven? Wat moet zij concreet doen om fysiek minder belast te worden?’ Je zag haar denken….

‘Oh, bedoel je dat? Nou, ze zijn dan bijvoorbeeld bezig met het optillen van patiënten wat vaak best een zware klus is. Je weet ook wel dat in de zorg de tijdsdruk nogal hoog kan zijn. Wat je dan vaak ziet is dat de het verplegend personeel dingen ‘ff snel’ doet en dan verzuimen gebruik te maken van de tillift! Een enkele keer kan geen kwaad, maar het is maar al te vaak zo dat dit meer regel is dan uitzondering. En dan zijn er nog veel meer van dat soort dingen.’

Dit vonden we nou echt een mooi voorbeeld van hoe je duurzame inzetbaarheid vertaald naar de werkvloer. Ze gaf precies het antwoord waar we naar op zoek waren. Ze maakte het gewenste gedrag heel specifiek, namelijk: gebruik maken van de hulpmiddelen. De tillift in dit geval!

Welk gedrag in jouw organisatie?

Behalve dit mooie voorbeeld zijn er natuurlijk nog veel meer specifieke gedragingen die bijdragen aan gezondheid en vitaliteit. Dit geldt ook voor andere sectoren. Zoals: even een collega erbij vragen, regelmatig van houding veranderen, de trap nemen voor die 2 verdiepingen, een lekker stukje fruit pakken, dat kleine stukje met de fiets naar het werk, meedoen aan trainingen en sessies, iedereen geeft minimaal 1 verbeterpunt tijdens de meeting, de leidinggevende die op de afdeling rondloopt om gewenst gedrag te belonen, en last but not least: de directeur die het juiste gedrag laat zien😊

Vind goede hulp

Wij begrijpen natuurlijk als geen ander hoe weerbarstig de praktijk is. Vooral als het gaat om het veranderen van menselijk gedrag. Daarom nodigen we je van harte uit om ons jouw vraagstuk voor te leggen. Wij gaan graag met je in gesprek om praktische handvatten aan te reiken die jou kunnen helpen mensen in beweging te krijgen. Met minder druk en meer plezier!

De auteur is expert in strategische gedragsverandering en gecertificeerd Trainer & Coach for Organizational Behavior Management. Daarnaast is hij als geaccrediteerd trainingspartner verbonden aan het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is bereikbaar op 0629820174 of via info@viaformance.nl

Mon, 11 February