Partnerdag Vrije Universiteit Amsterdam groot succes!

Ermelo, 6 juni 2018 - Donderdag 31 mei was een dag vol inspiratie en ontwikkeling die ons, als partner van het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis van de Vrije Universiteit Amsterdam, weer heeft voorzien van de meest actuele kennis en inzichten in de wetenschap van de gedragsanalyse en de toepassing daarvan voor de werkpraktijk.

Doel van de dag

Het doel van de partnerbijeenkomst was onder meer om de meest actuele inzichten vanuit de wetenschap over te dragen aan de partners zodat zij hier direct van kunnen profiteren en dit kunnen toepassen in de praktijk. Verder was er tijdens de partnerdag volop gelegenheid om ervaringen en kennis vanuit het werkveld te delen en om van elkaar te leren in prikkelende sessies vol interactie en discussie met vakgenoten.

Nieuwste producten

Als aftrap werden de nieuwste producten die we als trainingspartner mogen verzorgen toegelicht. Zo is er als nieuw product onder andere de Certified OBM Foundation waarmee mensen de theoretische basis leren van Organizational Behavior Management. Zeer geschikt voor iedereen die meer wil leren over gedrag en gedragsbeïnvloeding en deze kennis direct in het eigen werkgebied wil kunnen toepassen. Verder was er aandacht voor de nieuwste versie van de Performance Management Tool waarmee op grotere schaal organisatiedoelstellingen ingekaderd en gemanaged kunnen worden.

OBM in de geestelijke gezondheidszorg

Na de aftrap nam een van de collega-partners ons mee in een case bij een GGZ-instelling waar OBM is toegepast. De geestelijke gezondheidszorg is een complexe omgeving met een diversiteit aan stakeholders, een hele rits aan wettelijke kaders en normen en zeer uiteenlopende belangen, zowel op bestuurlijk niveau als bij de behandelend artsen en hun cliënten. Prachtig om te zien dat de toepassing van Organizational Behavior Management heeft mogen bijdragen aan het optimaliseren van deze belangrijke vorm van zorg en daarmee verbetering van het welzijn van de cliënten.

OBM als cultuurveranderingsmethode

Dr. Marius Rietdijk ging in een sessie uitgebreid in op het opschalen van Organizational Behavior Management als cultuurveranderingsmethode en hoe dit toe te passen in de werkpraktijk. Verschillende dimensies spelen hierin namelijk een belangrijke rol. Zo hanteert de overheid hele andere strategieën dan het onderwijs en gaan economie, de psychotherapie en religie vaak niet hand in hand op dit gebied. Wanneer je als bestuurder of CEO een organisatie weerbaar moet maken voor de toekomst heb je geen glazen bol waar je visie aan gespiegeld kan worden. Een onderbouwde scenarioplanning kan dan een uiterst effect middel zijn om de strategiekeuze vast te stellen. Marius Rietdijk legde ons uit hoe je met een protocol voor scenarioplanning de organisatieleiding handvatten kunt geven om te kunnen anticiperen op verandering. Door de integratie van OBM op de verschillende niveaus binnen de organisatie worden zaken concreet en specifiek gemaakt waardoor het vele malen meer kans maakt op het benodigde draagvlak en zo de langetermijnstrategie een hogere overlevingskans heeft. Bijzondere inzichten en bruikbare handvatten!

OBM-alumni bijeenkomst

In de aansluitende kennisbijeenkomst voor OBM-alumni ging David Ruting, expert op het gebied van procesoptimalisatie, in op het koppelen van OBM aan complexe procesvraagstukken. Hij deed dit met behulp van het Proces Model Canvas, een erg handig hulpmiddel om processen in te richten en te beschrijven. Joost van der Leij nam ons mee in de intrigerende wereld van het verbaal conditioneren en Joost Kerkhofs sloot de bijeenkomst af met het bespreken van de meest recente technologische ontwikkelingen en welke invloed dit kan hebben op ons vakgebied. Al met al een zeer interessante dag die ons weer veel bagage heeft meegegeven om onze klanten bij te staan bij alle uitdagingen die zij tegen komen.

Mon, 11 June