Gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding bij Bewindvoering en Schuldhulp(verlening). Hoe relevant is dat eigenlijk?

Gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding bij Bewindvoering en Schuldhulp(verlening). Hoe relevant is dat eigenlijk?

Hoe belangrijk is het om als professional in Beschermingsbewind en de Schuldhulpverlening om het gedrag van cliënten echt positief te kunnen beïnvloeden? Randolf Mulderij van Financial Academy en David Polinder van ViaFormance slaan de handen ineen om deze vraag te beantwoorden en om de behoefte bij professionals boven tafel te krijgen als het gaat om dit onderwerp. Kortgeleden hadden Randolf en David een ontmoeting waarin dit onderwerp ter sprake kwam.

Randolf Mulderij: “Vaak zie je dat cliënten met geldzorgen en schuldenproblematiek telkens weer opnieuw in dezelfde cirkel van gedrag terecht komen. Het gedrag van een cliënt positief veranderen wordt dan ook als erg lastig ervaren. Ondanks de deskundigheid van alle professionals in het werkveld ziet men dat cliënten in heel veel gevallen hetzelfde gedrag toch steeds weer blijven vertonen. We vermoeden dan ook dat bewindvoerders en schuldhulpverleners erg veel baat kunnen hebben bij kennis over gedrag en aan praktische handvatten om dit wél positief en blijvend te kunnen beïnvloeden."

David Polinder van ViaFormance houdt zich als expert op het gebied van de toegepaste gedragsanalyse dagelijks bezig met blijvende, positieve gedragsverandering. Hij is Certified Trainer/Coach for Organizational Behavior Management en tevens als geaccrediteerd Trainingspartner verbonden aan het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis van de Vrije Universiteit Amsterdam.

“De toegepaste gedragsanalyse is empirisch aangetoond effectief te zijn in een breed scala van gebieden. De wetenschap van de gedragsanalyse heeft ook ontdekkingen gedaan die zeer nuttig zijn gebleken bij het aanpakken van sociaal belangrijk gedrag, zoals drugsgebruik, gezond eten, veiligheid op de werkplek, in het onderwijs etc. Deze aanpak leent zich dan ook uitstekend om (financieel) gedrag bij cliënten positief te beïnvloeden. Met minder druk en met meer plezier voor alle betrokken partijen”, aldus David Polinder.

Graag vernemen we van u als professional in beschermingsbewind en schuldhulpverlening uw eigen ervaring bij gedragsverandering van uw cliënten. Is de behoefte aan praktische handvatten aanwezig in het werkveld om gedrag van cliënten wel positief en blijvend te kunnen sturen? We nodigen u dan ook van harte uit om een reactie te plaatsen op de bevindingen van David Polinder en Randolf Mulderij.

Wed, 31 October